Kullanım Koşulları

Şirket Bilgileri

a) Autocom (AUTOROLA MOTORLU ARAÇLAR AÇIK ARTIRMA TİC.A.Ş.) Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:7 Kat:7 34398 Maslak/Sarıyer/İstanbul/Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası’na 851610-0 sicil numarası ile, MASLAK Vergi Dairesine 1050584103 vergi sicil numarası ile kayıtlı şirkettir (“Autocom” veya “Şirket”)

b) Hizmetlerimiz, https://www.autocom.com.tr internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden sağlanmaktadır.

c) İletişim numaramız 0(212) 285 03 03 ’tür. Bizimle [email protected] e-posta adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

a) İşbu İnternet Sitesi kullanım hüküm ve koşulları (“Kullanım Koşulları”), işbu belgenin atıfta bulunduğu diğer uygulanabilir hükümler ve koşullar ile birlikte okunmalıdır. İşbu Kullanım Koşulları, araçlarını bize satacak gerçek veya tüzel kişilerin (“Kullanıcı” veya “Siz”) İnternet Sitesini kullanım şart ve koşullarını düzenlemeyi amaçlar. İşbu Kullanım koşulları kullanıcı olarak İnternet Sitesini kullanmak için kabul ettiğiniz kullanım koşullarını düzenler.

b) İnternet Sitesi kullanımı, bu Kullanım Koşulları’nın 3. Maddesinin (a) bendinde sayılı olanlar dahil İnternet Sitesi tarafından sağlanan hizmetlerin (“Hizmetler”) kullanımı amacıyla bilgisayar, mobil cihaz veya farklı herhangi bir araçla bu siteye erişim sağlanması, İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesini içermektedir. Hizmetler, internet sitesi üzerinden araç ön değerleme ve nihai fiyat almak amacıyla ekspertiz noktalarından randevu alma işlemlerini kapsar.

c) İnternet Sitemizi kullanmaya başlamadan önce işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzdan emin olun.

d) İnternet Sitesini kullanmanızla, işbu Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz ve belirtilen tüm koşullara uygun şekilde davranacağınızı kabul ve beyan etmiş olursunuz.

e) İşbu Kullanım Koşullarının herhangi birini veya tümünü kabul etmemeniz halinde, İnternet Sitesini ve/veya Autocom’un sunmuş olduğu hizmetleri kullanmamanızı öneririz.

Hizmet Koşulları

a) Autocom’un sağladığı Hizmetler üç aşamadan oluşmaktadır:

i) Araç Fiyatlama: “Aracınıza Fiyat Alın” butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan ekrandaki bilgileri girdiğinizde aracınız otomatik değerlemeye alınacak ve bu çerçevede aracınızın yılı, KM sayısı, modeli, makyajı gibi birtakım temel özellikleri girmeniz neticesinde karşınıza ortalama bir fiyat önerisi çıkacaktır. Bu fiyat önerisi yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşmesinden oluşan bir iş zekası seti algoritmasıyla ortalama olarak belirlenmekte olup, her ne kadar ideal satış fiyatına yakın olsa da en ideal ve doğru fiyatı belirlemeyi garanti veya taahhüt etmez. Aracın özelliklerine başka platform veya kanallarda daha yüksek veya alçak fiyatlarla değerleme yapılması durumunda Autocom’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Buradaki değerleme temel bir değerleme olup aracın esas satış fiyatı ekspertiz sonrası belirlenecektir.

ii) Ekspertiz. Araç fiyatınızı oluşturmanızı takiben ekspertiz randevusu almak üzere randevu oluşturma sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfada yetkili Autocom ekspertiz noktalarından birini seçmeniz ve devamında belirleyeceğiniz bir tarih ve saatte randevu oluşturmanız istenecektir. Devamında telefon numaranızı doğrulayarak randevunuz oluşturulacaktır. Burada verdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olunuz.

iii) Aracın Satışı. Ekspertiz randevusu sonucu ortaya çıkan fiyatlamadan aracınıza bir satın alım teklifi sunacağız, bu fiyat teklifini kabul etmeniz halinde aracınızın satışa yönelik sizinle ayrı bir sözleşme imzalanarak araç satış işlemleriniz tamamlanacaktır.

b) Autocom, aşağıdaki özelliklere sahip araçları, belirli bir bedel düşülmek kaydı ile satın alacaktır:

 •  Muayenesinin bitiş tarihine 30 günden az süre kalan araçlar
 •  Yedek anahtar ve araç kitapçıkları bulunmayan araçlar

c) Autocom, aşağıdaki araçları satın almayacaktır. Aşağıda belirtilen araçların Autocom’u bilgilendirmeden Autocom’a satışının gerçekleşmesi halinde Autocom’un uğradığı zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz:

 • Tramer kaydında sel/su hasarı bulunan araçları, tam zayi (çalındı – bulundu) olan araçları, ağır hasar kaydı olan araçları,
 • Hava yastıkları açılmış araçları,
 • Tavanı işlemli (değişim / boya) arka / ön şasileri ve podyeleri işlemli araçları,
 • Şasi veya motor bilgilerinde oynama, araç üzerindeki şasi/motor bilgilerinde değişiklik, ruhsat bilgisi – şasi/motor uyuşmazlığı, gibi beyan edilmeyen bir sorunu olan araçları.
 • Teklifin verilmesinden ruhsatın devredileceği tarihe kadar geçecek süre içinde Müşteri veya ruhsat sahibinin herhangi bir borcu/eylemi nedeniyle ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya haciz uygulanan araçları,
 • 30 günden daha kısa süre önce satın alınmış araçları,
 • Muayene süresi geçmiş araçları,
 • Mekanik sorunlu araçları (Şanzıman ve motor problemleri ve/veya gözle görülür aşırı yağ kaçakları olan araçları),
 • Kondisyon olarak aşırı yıpranmış araçları (Gözle görülür büyük hasarlar ve kaportada bulunan paslı parçalar vb. ya da araç içerisindeki büyük yıpranmaları olan araçlar),
 • Orijinalliği bozulmuş araçları,
 • Kilometre bilgisi düşürülmüş araçları,
 • Ağır hasar kayıtlı veya pert araçları,
 • Ruhsatına işlenmemiş LPG’li araçları,
 • Çalıntı veya, motor ya da şasi numarası trafik kayıtlarından farklı olan araçları,
 • “Change” veya benzeri nitelikteki araçları,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nden bayi çıkışlı olmayan (“grey market” olarak tabir edilen) araçları,
 • Herhangi bir aksamında, çalıntı başka bir aracın/araçların aksam ve/veya parçaları kullanılmış olan araçları,
 • Herhangi bir nedenle kamu kurumları ve/veya yargı organları tarafından müsadere altına alınmış, adli tıp veya emniyet kriminal laboratuvarları veya benzeri kuruluşlarda incelenmek üzere el konulmuş araçları,
 • Motor değişimi yapılmış araçları,
 • Taksi çıkması araçları

d) Autocom, tüm işlemleri gerçekleştirirken sizin doğru bilgileri verdiğiniz varsayımıyla hareket eder. Autocom’un, yanlış bilgi girişi sebebiyle bir sorumluluğu olmayacağı kabul edilebilir hatalar hariç olmak üzere bu sebeple Autocom’un zarara uğraması halinde Autocom’un zararlarını karşılayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

e) İşbu Kullanım Koşulları, düzenlediği konu bakımından sizinle aramızdaki anlaşmanın bütününü teşkil eder. İşbu Kullanım Koşullarında veya satışa onay vermeniz halinde aramızda imzalanacak yazılı sözleşmede yer alanlar hariç hiçbir açıklamaya, taahhüde, beyana, güvenceye veya garantiye dayanarak hareket etmediğinizi kabul edersiniz.

f) Kullanıcılardan topladığımız, kullanıcılarımızın sağladıkları kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması ile ilgili bilgilendirmeyi içeren Gizlilik Politikamızı (Gizlilik Politikası – https://Autocom.com.tr/gizlilik-politikasi/) sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Hükümlerde Değişiklik

a) Şirket olarak, Autocom web sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. İşbu Kullanım koşullarını herhangi bir zamanda, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Değişikliğin haklarınızı etkileyecek önemli bir değişiklik olması halinde Autocom değişikliklerle ilgili tekrar onayınızı alır.

İnternet sitesinde yapılacak güncellemeler ve değişiklikler

a) İnternet Sitemizi zaman zaman güncelleyebiliriz ve herhangi bir zamanda içeriğini değiştirebiliriz. İnternet Sitemiz veya Hizmetler veya İnternet Sitemiz kapsamında sağladığımız diğer tüm içeriklerin her an güncel, hatasız veya eksiksiz olduğunu garanti etmemekteyiz. İnternet Sitemizin içeriğini güncelleme, içeriğin hatasız veya eksiksiz olduğunu garanti etme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

İnternet Sitemize Erişim

a) İnternet Sitesine veya sunduğumuz Hizmetlere ücretsiz olarak erişebilir ve onları kullanabilirsiniz.

b) Herhangi bir zamanda, kazanılmış haklarınızı etkilemediği müddetçe sizi bilgilendirmeksizin İnternet Sitesini ve Hizmetleri kısmen veya tamamen durdurabilir, iptal edebilir, sona erdirebilir veya değiştirebiliriz. İnternet Sitesinin ve Hizmetlerin herhangi bir sebeple ve herhangi bir süre için kullanılamaması halinde sorumluluk kabul etmemekteyiz. İnternet Sitemize veya Hizmetlere erişim sağlayabilmeniz için gerekli bütün ayarları yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. İnternet Sitemize ve/veya Hizmetlere sizin internet bağlantınız aracılığıyla erişim sağlayan her bir kişinin de işbu Hükümlerden haberdar olduğundan ve onlara uyacaklarından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

c) İnternet sitemizin muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler web sitesine verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile web sitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Autocom’un web sitesindeki mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

d) Her ne kadar Autocom olarak üst düzey teknik ve idari tedbirleri sağlıyor olsak da elektronik ortamda kontrol dışı faaliyetlerin gerçekleşme olasılığı her zaman bulunmaktadır. Bu sebeple İnternet sitesindeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda garanti veremediğimizi kabul etmektesiniz. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı sizin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Autocom sorumlu değildir.

İnternet Sitesinin ve Sunulan Hizmetlerin İzin Verilen Kullanımı

a) İnternet Sitesi ve sunduğu hizmetlerin amacı, kullanıcıların sahip oldukları araçları tarafımıza satmak amacıyla ön fiyat alması ve fiziksel durumunun değerlendirilmesi amacıyla nihai fiyatlama randevusu talebinde bulunmasıdır. Hizmetlerimiz, gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından sahip olunan aracın bize satılması amacı dışındaki herhangi bir başka amaçla (bireysel ve/veya ticari herhangi bir başka amaç da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılmamalıdır.

b) İnternet Sitesini ve sunduğu hizmetleri, aracınızı bize satmanız dışında kullanmanız yasaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, üçüncü kişilere satmayı planladığınız araçlar bakımından da İnternet Sitemizi ve Hizmetleri kullanmanız yasaktır.

c) Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Autocom ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcıların site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Autocom’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Bağlantılar

a) Autocom ve Autorola internet siteleri diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu site bağlantılarının tasarımları ve içeriklerinde Autocom’un etkisi yoktur. Autocom bu sitelerde sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesinden sorumlu tutulamaz ve kendini bu tür sitelerdeki içeriklerden açıkça ayrı tutar.

b) Kullanıcı, Autocom internet sitesini kullanırken, İnternet platformunun işlevini etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer uygulamalar kullanamaz. Kullanıcı makul olmayan veya aşırı altyapı yüklerine neden olabilecek herhangi müdahalede bulunamaz. Autocom platformunda yer alan içerik, sahibinin önceden izni olmadan kopyalanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm ayrıca “robot/gezgin”(robot/crawler) arama motoru kopyaları, “ekran kazıyıcı” (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.

c) Autocom internet sitesinin sayfa yerleşimi sadece Autocom’un önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir ve/veya diğer sitelerde kullanılabilir.

Marka ve Telif Haklarımız

a) İşbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları dâhilinde Autocom tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Autocom; Autocom hizmetleri, logoları, bilgileri, Autocom telif haklarına tâbi çalışmaları, Autocom ticari markaları, Autocom ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

b) Kullanıcı, Autocom’un yazılı izni olmaksızın Hizmetler dahil Autocom’a ait herhangi bir yazılım, kod, uygulama, teknoloji, buluş, üretim ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir Autocom ürününü veya hizmetini ters mühendislikle parçalarına ayırmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sair işlemlerle doğrudan veya dolaylı olarak ele geçirmeye teşebbüs etmeyecektir ve Autocom’un fikri mülkiyetindeki herhangi bir fikri veya algoritmayı keşfetmeye teşebbüs etmeyecektir.

c) Autocom, Kullanıcı’ya Hizmetler’i yalnız kullanmasına imkân sağlayan bir lisans vermekte olup söz konusu lisans, alt lisanslanamaz ve devredilemezdir. Bu lisans, kullanım için gerekli olanlar dışındaki manevi hakların veya mali hakların lisansını içermez.

Sorumluluklarımızın Sınırlandırılması

a) Autocom, İnternet sitesine erişilmesi, sitenin ya da İnternet Sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Autocom, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile Autocom’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ari kılındığı kabul edilmektedir.

Uygulanacak Hukuk

a) İşbu “Autocom Kullanım Koşulları”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Autocom’un, Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Muhtelif Hükümler

Delil sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda Autocom’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Autocom’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
Bütünlük ve Bölünebilirlik. İşbu Kullanım Koşulları’nın belli hüküm veya hükümlerinin herhangi bir yetkili kurum tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecek olup, diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Devir. Kullanıcı, Autocom’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanım Koşulları’ndaki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemeyecektir.
Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Kullanım Koşulları’nda kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 
img